Korez – Sorting Group

Pogoji zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Pogoji zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

 

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

KOREZ-SORTING GROUP, d.o.o.
Stopče 21D,
3231 Grobelno

Davčna številka: SI39453006
Matična številka: 615066700

 

Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene in jih skrbno varujemo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), pravili o varstvu osebnih podatkov in internimi akti podjetja.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v KOREZ-SORTING GROUP, d.o.o. je dosegljiva na e-naslovu info@storitve-korez.si.

 

Posredovanje osebnih podatkov

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam ali v tretje države.

 

Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Zbiramo in obdelujemo osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov ali na podlagi sklenjene pogodbe za storitve.

Kontaktni obrazec: ime, priimek, e-naslov, IP;

Spletna nakupovalna košarica: ime, priimek, e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun, IP

Prijava na e-novice: ime, priimek, e-naslov

Kontaktni podatki, ki jih posameznik posreduje ob izpolnitvi oziroma oddaji svojih podatkov za namene akcijske ponudbe ali sodelovanja v nagradnih igrah objavljenih na spletni strani podjetja, socialnih omrežjih ali drugih kanalih oz. načinih, preko katerih je posameznik prišel v stik z upravljalcem .

 

Obdelava na podlagi pogodbe

Zbiramo in obdelujemo osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za dobavo storitev, kakor to opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja.

Osebni podatki, zbrani na tej podlagi, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi storitev ali o izvršitvi naročene storitve v okviru potrjene ponudbe.

Za ta namen od posameznika zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, telefon, e-naslov, podatki podjetja.

Varstvo osebnih podatkov

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvajamo vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sami na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

  • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, KOREZ-SORTING GROUP, d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

 

Pravice posameznika

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ima posameznik pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (“pozabe”), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov KOREZ-SORTING GROUP, d.o.o., Stopče 21D, 3231 Grobelno ali preko elektronske pošte info@storitve-korez.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov naslovi tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si).

 

Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bomo o tem obvestili, prav tako bo s tem seznanjen pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

 

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletnih strani in njihovih funkcionalnosti posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

 

1.11. 2021